tel.: 91 444-27-33/34
fax: 91 444 27 36
al. Piastów 40B, blok 6
71-065 Szczecin
Wydział Kultury Fizycznej
i Promocji Zdrowia
A A

Katedra Teorii i Praktyki Sportu

Kierownik katedry - prof. dr hab. Siergiej Bojczenko

 
Pracownicy katedry

 

prof. dr hab. Siergiej Bojczenko


prowadzone przedmioty:
pokój: 14
tel. : (91) 444-27-38
dyżury:  poniedziałek 14.00-15.00 (pok. 14)
konsultacje: czwartek 12.00-13.00 (pok. 14)dr Krzysztof Krupecki, adiunkt


prowadzone przedmioty: Teoria treningu sportowego, Podstawy treningu zdrowotnego, Trening kondycyjny
tel. : (91) 444-27-21, 504631335
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: http://www.us.szc.pl/krupecki/
dyżur: czwartek 11.00-12.30 (pok. 2)
konsultacje: wtorek 11.00-12.00 (pok. 2)

 

dr Justyna Krzepota, adiunkt

prowadzone przedmioty: Antropomotoryka, Teoria wychowania fizycznego
tel. : (91) 444-27-89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżury: czwartek 13.00-14.30 (pok. 310)
konsultacje: poniedziałek 10.45-12.15 (pok. 310)

 

Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych

  
Pracownicy

dr Alicja Drohomirecka, starszy wykładowca - kierownik pracowni


prowadzone przedmioty: Gimnastyka, Techniki relaksacyjne, Seminarium, Obóz letni
tel. : (91) 444-27-23, (91) 444-12-22 (sala na Wielkopolskiej 15)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur: czwartek 11.00-13.00 (pok. 18 lub 103)
konsultacje: gimnastyka - środa 16.35-18.00

dr Paweł Eider, adiunkt

prowadzone przedmioty: fitness szkolny, zdrowotne formy aktywności ruchowej, wychowanie fizyczne, nowoczesne formy ruchowe.
tel. : (91) 444-27-94
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżury: środa 10.00-11.30 (pok. 123)
konsultacje: odbywać się będą na zajęciach

 

mgr Adrianna Banio, asystent

prowadzone przedmioty: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, nowoczesne formy ruchowe, ćwiczenia rytmiczno-taneczne, muzyka, rytm i taniec
tel. : (91) 444-27-72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur: czwartek 12.15-13.15 (pok. 315)
konsultacje: wtorek 15.00-16.00 (hala ul. Wielkopolska 15)
kontakt: https://www.facebook.com/MgrAdriannaBanio

 

mgr Aleksander Wiażewicz, asystent


prowadzone przedmioty: TiM Pływania, Nordic Walking, Pływanie korekcyjne
tel.: (91) 444-27-72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur: czwartek 12.00-13.30 (pok. 315, WKFiPZ)
konsultacje: wtorek 14.30-16.00 (pływalnia Floating Arena, SDS)

 
sekretariat katedry:                       mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
                                                      mgr Aneta Stępińska, starszy referent                                          pokój: 11
                          tel. : (91) 444-27-49
e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Charakterystyka działalności naukowej Katedry Teorii i Praktyki Sportu


     Temat wiodący badań realizowanych w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu zawarty jest w ramach tematu „ Optymalizacja obciążeń treningowych w sporcie wypoczynkowym”. Działalność naukowa katedry w ramach realizowanego tematu badawczego dotyczy doboru obciążeń, środków i metod treningowych dla sportowców na najwyższym poziomie w takich dyscyplinach jak: pływanie , wioślarstwo, kolarstwo, piłka nożna.
Tematyka prowadzących prac magisterskich dotyczy sportu szkolnego, sportu wypoczynkowego, obciążeń treningowych i środków odnowy powysiłkowej, selekcji i doboru sportu oraz czynników fizjologicznych mających wpływ na optymalizacje obciążeń treningowych.

Charakterystyka działalności naukowej Pracowni Nowoczesnych Form Ruchowych

    Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych jest nową jednostką utworzoną w strukturze Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Projekty badawcze realizowane dotąd przez pracowników pracowni pozwalają na ich kwalifikację w kierunku badań dotyczących: promowania zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku i z różnych grup społecznych, turystyki i rekreacji ruchowej jako formy aktywności społecznej oraz uwarunkowań osiągnięć we współczesnym sporcie.


Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

 

dr Alicja Drohomirecka


Tematyka badawcza:
1. Biospołeczne uwarunkowania rozwoju ruchowego małego dziecka.
2. Nowoczesne i zdrowotne formy aktywności ruchowej.
3. Zachowania prozdrowotne ludzi w różnym wieku i z różnych grup społecznych.

Najważniejsze publikacje:
1. Kotarska K., Drohomirecka A., Biospołeczne uwarunkowania rozwoju ruchowego dzieci ze żłobków i przedszkoli w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim. US Szczecin, 2004, 141 s.
2. Drohomirecka A., Kotarska K., Biospołeczne uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci ze żłobków i przedszkoli w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim. US Szczecin, 2004, 149 s.
3. Kotarska K., Drohomirecka A., Cięszczyk., Ocena poziomu i uwarunkowań rozwoju fizycznego dzieci przedszkolnych ze Szczecina i Stargardu Szczecińskiego na postawie badań przeprowadzonych w 1996 i 2006 roku.  Wydawnictwo Naukowe US 2009, s.79.
4. Drohomirecka A., Kotarska K., Sposoby pomiaru sprawności fizycznej małego dziecka. US Szczecin, 2005, s. 105.
5. Kotarska K., Drohomirecka A., Wilk K., Eider P., Eider J. Wałcz miejscem do uprawiania turystyki terenowej a wiedza jego mieszkanek na temat nordic walking. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług, WN US Szczecin, 2011,79, 617-630.


dr Paweł Eider


Tematyka badawcza:
1. Uwarunkowania aktywności ruchowej ludzi w różnym wieku.
2. Rozwój turystyki w regionie.
3. Styl życia różnych grup społecznych.
4. Aktywność ruchowa ludzi uprawiających różne dyscypliny sportowe.

Najważniejsze publikacje:
1. Eider P., Eider J.: Rola rekreacyjnego fitnessu w kreowaniu zdrowego stylu życia osób będących w różnym wieku. Annales. Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sektio D – Medicina, Lublin, 2007, Suppl. XVIII,  N 2, 147,  179-183.
2. Wilk K., Eider P.:  Ocena poziomu wybranych zdolności motorycznych u uczniów klas o profilu muzycznym i ogólnym w Zespole szkół Podstawowych nr 2 w szczecinie, Konferencja doktorantów Sport i turystyka we współczesnym stylu życia, Poznań 2009,150-156
3. Eider J., Drohomirecka  A., Kotarska K., Wilk K., Eider P.: Styl życia mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach fitness. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług, WN US Szczecin, 2011,78, 535-368.
4. Drohomirecka A., Kotarska K., Eider P., Wilk K.., Eider J.: Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wałczu a aktywność ruchowa przedstawicieli służb mundurowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług, WN US Szczecin, 2011,79, 583-598.
5. Eider P., Tarnowski M.,: Znajomość regionalnych walorów krajoznawczych przez studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług, WN US Szczecin, 2011,78, 77-97.

 

dr Justyna Krzepota


Aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne a poczucie jakości życia i radzenie sobie ze stresem  osób w różnym wieku.


Wybrane publikacje:

1. Krzepota J., Stępiński M., Zwierko T. (2016): Gaze control in one versus one defensive situations in soccer players with various levels of expertise. Perceptual and Motor Skills, 123(3), 769–783.
2. Sadowska D., Krzepota J (2016): Influence of posturographic protocol on postural stability sways during bipedal stance after ankle. Perceptual and Motor Skills, 2016. Perceptual and Motor Skills 123,1,232–243.
3. Krzepota J., Zwierko T., Puchalska-Niedbał L., Markiewicz M., Florkiewicz B, Lubiński W. (2015): The efficiency of a visual skills training program on visual search performance. Journal of Human Kinetics, 46, 231-240.
4. Krzepota J., Biernat E., Florkiewicz B,(2015): The relationship between levels of physical activity and quality of life among the students of the University of the Third Age. Central European Journal of Public, 23,4,335–339.
5. Krzepota J., Putek-Szeląg E.(2015): Nutritional habits in the light of general health behaviours of pregnant women. Annals of Agricultural and Environmental Medicine,2014,21,2,425–428.
6. Sadowska D, Krzepota J. (2015): Assessment of Physical Activity of People with Visual Impairments and Individuals Who Are Sighted Using the International Physical Activity Questionnaire and Actigraph. Journal of Visual Impairment & Blindness, 109, 2, 119-129.
7. Zwierko T.,  Puchalska –Niedbał L., Krzepota J., Markiewicz M. Woźniak J., Lubiński W. (2015): The effects of sports vision training on binocular vision Function in female university athletes. Journal of Human Kinetics. 49, 287-296.
8. Piasecki L. Florkiewicz B., Krzepota J., Steciuk H., Zwierko T. (2015): System FitLight TrainerTM — nowoczesna technologia w kontroli procesu treningu sportowego w piłce siatkowej. Marketing i Rynek, Sport, turystyka i rekreacja wobec wyzwań współczesności,11, 41-48.
9. Zwierko T., Lubiński W., Lesiakowski P., Steciuk H., Piasecki L., Krzepota J. (2014): Does athletic training in volleyball modulate the components of visual evoked potentials? A preliminary investigation. Journal of Sports Sciences, 32(16), 1519-1528.
10. Lesiakowski P., Zwierko T., Krzepota J. (2013): Visuospatial attentional functioning in amateur boxers. Journal of Combat Sports and Martial Arts. 2(2);4, 141-144.
11. Krzepota J. (2013): Health behaviors of pregnant women attending antenatal classes. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 3, 13–18.
12. Sadowska D., Krzepota J. (2013): Levels of physical activity among visually impaired people assessed through the use of the International Physical Activity Questionnaire–long form. Polish Journal of Sports Medicine, 29(4), 245–253.

mgr Adrianna Banio


Tematyka badawcza:
1. Stan zdrowia zawodników tańca towarzyskiego.
2. Urazowość w sportowym tańcu towarzyskim.
3. Wpływ tańca na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.

 

mgr Aleksander Wiażewicz

Tematyka badawcza:
1. Nowoczesne i zdrowotne formy aktywności ruchowej.
2. Uwarunkowania osiągnięć we współczesnym sporcie.
3. Ocena parametrów siłowych u zawodniczek i zawodników sportu pływackiego.

Najważniejsze publikacje:

    1.  Wiażewicz A., Banio A., Drohomirecka A., Typ i kierunek lateralizacji a wybór nogi wiodącej u osób rekreacyjnie uprawiających snowboard, Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku 2013, Tom XXIII, s. 45 - 50
   2. Wiażewicz A., Uczestnicy zajęć aqua aerobiku na wybranych szczecińskich pływalniach, [W:] Eider J. (red.) Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 97 - 106
   3. Wiażewicz A., Rekreacyjne zajęcia aqua aerobiku w opinii szczecińskich uczestników, [W:] Eider J. (red.) Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 87 - 96
    4. Wiażewicz A., Zawadzki M., Chosen organizational questions about corrective swimming and in-water corrective exercises in case of scoliosis, Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2014, nr 7(3), s. 91-98
   5.  Wiażewicz A., Izokinetyczna ocena parametrów siłowych u zawodników w Ośrodku Szkolenia Pływackiego w Szczecinie, [W:] Eider J. (red.) Wybrane zagadnienia olimpijskie w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 197-213
    6. Wiażewicz A., Kolbowicz M., Graficzna analiza przebiegu momentu obrotowego w stawie ramiennym u szczecińskich zawodników sportu pływackiego, przygotowujących się do Igrzysk XXXI Olimpiady Rio de Janeiro 2016 r., [W:] Eider J. (red.) Wybrane zagadnienia olimpijskie w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 167-181
  7. Wiażewicz A., Analysis of the shoulder joint torque in young swimmers, Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences 2016, nr 74 (w druku)
  8. Wiażewicz A., Czekała D., Siła mięśni pierścienia rotatorów u Mateusza Sawrymowicza - szczecińskiego olimpijczyka (w recenzji)                                     

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić