tel.: 91 444-27-33/34
fax: 91 444 27 36
al. Piastów 40B, blok 6
71-065 Szczecin
Wydział Kultury Fizycznej
i Promocji Zdrowia
A A

Zakład Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii

Kierownik zakładu -  dr Monika Chudecka (PO)

Charakterystyka działalności dydaktycznej Zakładu Anatomii Człowieka i Biometrii


    Pracownicy zakładu anatomii funkcjonalnej i biometrii realizują program z zakresu budowy ciała człowieka, antropologii i biometrii ciała ludzkiego  dostosowany  do rodzaju kierunku studiów.

Kierunek : Wychowanie Fizyczne
    Zakres materiału z anatomii człowieka dla tego kierunku  obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu  układu ruchu człowieka (układ bierny i czynny) oraz układu narządów: nerwowy, pokarmowy, oddechowy, naczyniowy, moczowo-płciowy, wewnątrzwydzielniczy i narządy zmysłu. Materiał dotyczący układu ruchu stanowi 60% czasu przeznaczonego na ćwiczeniach.
    Zakres tematów dotyczących anatomii funkcjonalnej to materiał obejmujący połączenia kości, mechanikę stawów,  nazewnictwo ruchów w stawach, mechanikę mięśni, zestawienie ruchów w stawach  oraz wykonujących je mięśni.
    Tematyka  antropologiczna  obejmuje  wiedzę z zakresu  zróżnicowania cech budowy somatycznej człowieka i predyspozycji morfologicznych w aspekcie determinanty do różnych dyscyplin sportowych; teoretycznych i praktycznych aspektów rozwoju biologicznego człowieka i podstawowe zagadnienia z zakresu filogenezy.

Kierunek : Zdrowie publiczne  oraz Turystyka i rekreacja
    Materiał z anatomii  dla studentów tych  dwóch  kierunków obejmuje zagadnienia z zakresu ogólnej budowy narządu ruchu, morfofunkcjonalnych właściwości układu kostnego i mięśniowego oraz opis budowy układów narządów.
    Biometria -  zakres materiału obejmuje metody pomiaru ciała ludzkiego; klasyfikacje badanych cech; wykorzystywanie wyników antroposkopijnych i antropometrycznych oraz wstępne porządkowanie materiału statystycznego.

 

Pracownicy zakładu


dr Monika Chudecka, asystent


prowadzone przedmioty: Anatomia, Antropologia, Antropologia z Elementami Biometrii
tel.: (91) 444-27-52
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur: czwartek 12.30-14.00 (pok. 215)
konsultacje: czwartek 11.30-12.30 (pok. 215)  


dr Katarzyna Leźnicka, adiunkt


prowadzone przedmioty: Anatomia człowieka, Anatomia funkcjonalna, Pierwsza pomoc przedmedyczna
tel. : (91) 444-27-66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżury: czwartek 10.00-12.00  pokój 215
konsultacje: czwartek 12.00 - 13.30 sala 214


dr Elżbieta Sieńko - Awierianów, asystent


prowadzone przedmioty: anatomia, anatomia funkcjonalna, pierwsza pomoc przedmedyczna
tel. : (91) 444-27-52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżury: wtorek godz. 12.00-13.00, czwartek 12.15-13.30 (pok. 215)
konsultacje: wtorek godz. 11.00-12.00, czwartek 11.15-12.15 (pok. 215)

 

sekretariat zakładu: mgr Aneta Stępińska, starszy referent
pokój: 11
tel. : (91) 444-27-49
e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Charakterystyka działalności naukowej Zakładu Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii

    Tematyką wiodącą badań realizowanych w Zakładzie Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii, przyjętych do planu zadaniowego Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia są:

1. Uwarunkowania osiągnięć we współczesnym sporcie.
2. Promowanie zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku.
3. Turystyka i rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej.

    W Zakładzie Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii prowadzone są projekty badawcze:
1. Ocena dynamiki zmian i rozkładu temperatur powierzchni ciała osób trenujących wyczynowo sport  oraz nietrenujących, badanych za pomocą termowizji, a także wpływu czynników morfologicznych i fizjologicznych na obraz termograficzny.
2. Termowizyjna oceną rozkładu temperatur powierzchni ciała osób o różnym składzie ciała i różnym poziomie aktywności ruchowej.
3. Badania  w zakresie  analizy poziomu, rodzaju  aktywności fizycznej  służącej zdrowiu w różnych grupach społecznych oraz jej braku  i  konsekwencji zarówno w odniesieniu do zdrowia fizycznego jak i psychicznego
4. Portret psychologiczno-społeczny wytatuowanych sportowców uprawiających sporty walki.
5. Hemodynamika i czynniki ryzyka chorób układu krążenia u osób w różnym wieku
6. Wpływ podejmowania aktywności turystyczno-rekreacyjnej na jakość życia ludzi pochodzących z różnych środowisk z uwzględnieniem różnic płci i wieku.
7.Czynniki warunkujące aktywność fizyczną i jakość życia u ludzi po przeszczepieniu nerki.


Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych w latach 2007-2012

 

dr Monika Chudecka


Tematyka badawcza:
1. Ocena dynamiki zmian i rozkładu temperatur powierzchni ciała osób trenujących wyczynowo sport oraz nietrenujących, badanych za pomocą termowizji, a także wpływu czynników morfologicznych i fizjologicznych na obraz termograficzny.
2. Termowizyjna ocena rozkładu temperatur powierzchni ciała osób o różnym składzie ciała i różnym poziomie aktywności ruchowej.

Dorobek naukowy po doktoracie - to łącznie opublikowanych 45 prac badawczych w monografiach oraz  punktowanych, naukowych czasopismach polskich i zagranicznych
Najważniejsze publikacje:
1. Chudecka M., . Lubkowska A., Klimek A., Szyguła Z. Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2008,14,2,129-132
2. Chudecka M. Lubkowska A. Temperature changes of selected body’s surfaces of handball players in the course of training estimated by thermovision, and the study of the impact of physiological and morphological factors on the skin temperature J.Ther.Biol.2010 ,35, 8, 379-385.
3. Chudecka M, Lubkowska A.Termowizyjna ocena zmian temperatury powierzchni ciała koszykarzy po treningu. Inżynieria Biomedyczna, Acta BioOptica et Informatica Medica 2011,4,17,271-273.(MNiSW listaB,pkt-6)
4. Klimek A. ,  Lubkowska A.,  Szyguła Z, Frączek B, Chudecka M.  The Influence Of Single Whole Body Cryostimulation Treatment On The Dynamics And The Level Of Maximal Anaerobic Power., International Journal Of Occupational Medicine And Environmental Health2011, 24(2), 184-191 (MNiSW lista B nr616,pkt-9)
5. Chudecka M. Lubkowska A. The use of thermal imaging to evaluate body temperature changes of athletes during training and a study on the impact of physiological and morphological factors on skin temperature. Human Movement 2012, 13,  1,33-39(MNiSW lista B nr588,pkt-9)

 

dr Katarzyna Leźnicka


Tematyka badawcza :
1. Analizy poziomu, rodzaju aktywności fizycznej służącej zdrowiu w różnych grupach społecznych oraz jej braku i konsekwencji zarówno w odniesieniu do zdrowia fizycznego jak i psychicznego.
2. Aktywność fizyczna jako niezbędny element profilaktyki i leczenia w wielu schorzeniach a przede wszystkim w otyłości, nadciśnieniu, chorobach serca, cukrzycy oraz chorób neurologicznych i psychicznych (wśród nich zespołów otępiennych),które staja się plaga XXI wieku.


dr Elżbieta Sieńko-Awierianów


Tematyka badawcza:
1. Wpływ podejmowania aktywności turystyczno-rekreacyjnej na jakość życia ludzi pochodzących z różnych środowisk z uwzględnieniem różnic płci i wieku.
2. Czynniki warunkujące aktywność fizyczną i jakość życia u ludzi po przeszczepieniu nerki.

Najważniejsze publikacje:
1. Sieńko E., Szczepanowska E., Jarska K., Programming of Outdoor Fromm of School Exercises At the Area of Ińsko Community (West Pomerania Region) as a Way of Heath Promotion In Polish School. Polish Journal of Environmental Studies 2008, Hard Olsztyn, Vol. 17, No. 4 A., s 373 – 379. (Impact Factor=0,963; 13 pkt. MNiSW, pozycja na liście A MNiSW 7079).
2. Sieńko-Awierianów E., Wesołowska J., Edukacja szkolna a aktywność ruchowa. Zeszyty Naukowe 2011, nr 689. Ekonomiczne Problemy Usług nr 78. Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 301 – 312. (9 pkt. MNiSW, pozycja na liście B MNiSW 1748).
3. Sieńko-Awierianów E., Klasyfikacja wód powierzchniowych oraz stref przywodnych na terenie gminy Ińsko dla celów programowania rozwoju turystyczno-rekreacyjnego regionu. Zeszyty Naukowe 2011, nr 670. Ekonomiczne Problemy Usług nr 79. Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 539 – 554. (9 pkt. MNiSW, pozycja na liście B MNiSW 1748).
4. Sieńko-Awierianów E., Łubkowska W., Chaładus A., 2012. Aktywność turystyczno-rekreacyjna dzieci wiejskich. W: Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Red. Łuczak J., Szczepańska M., Bronowicki S. Seria: Monografie nr 6/12. Copyright by Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, s. 169 – 182. (4 pkt. MNiSW).
5. Sieńko-Awierianów E., Stępień-Słodkowska M., Łubkowska W., 2012. Wpływ uprawiania Nordic Walking na jakość życia kobiet z nadwagą i otyłością. W: Holistyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji. Red. Sokołowski M., Kaiser A., Brzozowski J. Seria: Monografie nr 5/12. Copyright by Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, s. 57 – 70. (4 pkt. MNiSW).

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: