tel.: 91 444-27-33/34
fax: 91 444 27 36
al. Piastów 40B, blok 6
71-065 Szczecin
Wydział Kultury Fizycznej
i Promocji Zdrowia
A A

Katedra Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii

Kierownik katedry -  dr hab. Monika Chudecka

Charakterystyka działalności dydaktycznej Katedry Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii

    Pracownicy Katedry Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii realizują program dydaktyczny z zakresu budowy ciała człowieka, antropologii oraz biometrii ciała ludzkiego  dostosowany  do rodzaju kierunku studiów.


Kierunek : Wychowanie Fizyczne
Zakres materiału z anatomii człowieka dla tego kierunku  obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu  układu ruchu człowieka (układ bierny i czynny) oraz układu narządów: nerwowy, pokarmowy, oddechowy, naczyniowy, moczowo-płciowy, wewnątrzwydzielniczy i narządy zmysłu. Materiał dotyczący układu ruchu stanowi 60% czasu przeznaczonego na ćwiczeniach.
Zakres tematów dotyczących anatomii funkcjonalnej to materiał obejmujący połączenia kości, mechanikę stawów,  nazewnictwo ruchów w stawach, mechanikę mięśni, zestawienie ruchów w stawach  oraz wykonujących je mięśni.
Antropologia  przedmiot obejmuje tematykę dotyczącą  zróżnicowania cech budowy somatycznej człowieka i predyspozycji morfologicznych w aspekcie determinanty do różnych dyscyplin sportowych; teoretycznych i praktycznych aspektów rozwoju biologicznego człowieka oraz podstawowe zagadnienia z zakresu filogenezy.


Kierunek : Zdrowie Publiczne  oraz Turystyka i Rekreacja
Materiał z anatomii  dla studentów tych kierunków obejmuje zagadnienia z zakresu ogólnej budowy narządu ruchu, morfofunkcjonalnych właściwości układu kostnego i mięśniowego oraz opis budowy układów narządów.
Antropologia i Biometria -  zakres materiału obejmuje metody pomiaru ciała ludzkiego; klasyfikacje badanych cech;  wykorzystywanie pomiarów antropometrycznych oraz składu ciała, a także przegląd i opis systemów typologicznych.

Pracownicy katedry


dr hab. Monika Chudecka, adiunkt


prowadzone przedmioty: Anatomia, Antropologia, Antropologia z Elementami Biometrii
tel.: (91) 444-27-52
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur: czwartek 13.10-14.10 (pok. 215)
konsultacje: wtorek 10.40-11.40 (pok. 215)


dr Katarzyna Leźnicka, adiunkt


prowadzone przedmioty: Anatomia człowieka, Anatomia funkcjonalna, Pierwsza pomoc przedmedyczna
tel. : (91) 444-27-66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżury : piątek 12.15-13.15 (pok. 215)
konsultacje: wtorek 17.30-19.00 (pok.215)


dr Elżbieta Sieńko - Awierianów, adiunkt

prowadzone przedmioty: Anatomia, Anatomia funkcjonalna, Pierwsza pomoc przedmedyczna
tel. : (91) 444-27-52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżury: czwartek 11.30-13.00 (pok. 215)
konsultacje: środa 11.00-12.30(pok. 215)

 

sekretariat katedry:                       mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
                                                      mgr Aneta Stępińska, starszy referent                                          pokój: 11
                          tel. : (91) 444-27-49
e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Charakterystyka działalności naukowej Katedry Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii

  
Tematyką wiodącą badań realizowanych w Katedrze Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii, przyjętych do planu zadaniowego Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia są:
1. Uwarunkowania osiągnięć we współczesnym sporcie.
2. Badania termograficzne osób w różnych stanach fizjologicznych oraz patologicznych
3. Ocena osobniczych reakcji na bodźce bólowe, będących konsekwencją prowadzenia rywalizacji sportowej. 
4.Rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej oraz promowanie zachowań zdrowotnych.
5. Wpływ treningu prioprioceptywnego na zmiany stabilizacji posturalnej i asymetrii morfofunkcjonalnej u osób z dysfunkcjami narządu ruchu.

W Katedrze Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii prowadzone są projekty badawcze:
1. Ocena dynamiki zmian i rozkładu temperatur powierzchni ciała osób trenujących wyczynowo sport  oraz nietrenujących, badanych za pomocą termowizji, a także wpływu czynników morfologicznych i fizjologicznych na obraz termograficzny.
2. Termowizyjna oceną rozkładu temperatur powierzchni ciała osób o różnym składzie ciała i różnym poziomie aktywności ruchowej.
3. Badania  w zakresie  analizy poziomu, rodzaju  aktywności fizycznej  służącej zdrowiu w różnych grupach społecznych oraz jej braku  i  konsekwencji zarówno w odniesieniu do zdrowia fizycznego jak i psychicznego
4.Czynniki warunkujące aktywność fizyczną i jakość życia u ludzi po przeszczepieniu nerki.
5. Ocena progu i tolerancji na  bólu u sportowców uprawiających sporty walki.
6. Percepcja bólu u  osób ze schorzeniami narządu ruchu.
7. Ocena wpływ treningu prioprioceptywnego na zmiany stabilizacji posturalnej i asymetrii morfofunkcjonalnej u osób po endoprotezoplastyce stawu kolanowego oraz z innymi dysfunkcjami narządu ruchu.


Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych 

dr hab. Monika Chudecka

Tematyka badawcza:
1. Ocena dynamiki zmian i rozkładu temperatur powierzchni ciała osób trenujących wyczynowo sport oraz nietrenujących, badanych za pomocą termowizji, a także wpływu czynników morfologicznych i fizjologicznych na obraz termograficzny.
2. Termowizyjna ocena rozkładu temperatur powierzchni ciała osób o różnym składzie ciała i różnym poziomie aktywności ruchowej oraz w różnych stanach fizjologicznych
Dorobek naukowy to łącznie opublikowanych 50 prac badawczych w monografiach oraz  punktowanych, naukowych czasopismach polskich i zagranicznych. Tytuł rozprawy habilitacyjnej to Wykorzystanie metody termowizyjnej do oceny rozkładu, zakresu i dynamiki zmian temperatur powierzchni ciała osób w różnych stanach fizjologicznych oraz z wybranymi zaburzeniami metabolicznymi.


Najważniejsze publikacje:
Chudecka M., . Lubkowska A., Klimek A., Szyguła Z. 2008 Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica 14,2,129-132


Chudecka M. Lubkowska A. 2010 Temperature changes of selected body’s surfaces of handball players in the course of training estimated by thermovision, and the study of the impact of physiological and morphological factors on the skin temperature J.Ther.Biol. ,35, 8, 379-385.


Klimek A. ,  Lubkowska A.,  Szyguła Z, Frączek B, Chudecka M. 2011 The Influence Of Single Whole Body Cryostimulation Treatment On The Dynamics And The Level Of Maximal Anaerobic Power., International Journal Of Occupational Medicine And Environmental Health24(2), 184-191


Chudecka M. Lubkowska A.2012 The use of thermal imaging to evaluate body temperature changes of athletes during training and a study on the impact of physiological and morphological factors on skin temperature. Human Movement  13,  1,33-39


Chudecka M., Lubkowska A., Kempińska-Podhorodecka A. 2014; Body surface temperature distribution in relation to body composition in obese women. Journal of Thermal Biology, 43:1-6, DOI: 10.1016/j.jtherbio.2014.03.001


Chudecka M., Zaborski D., Lubkowska A., Grzesiak W., Modrzejewski A., Klimek A. 2014; The study of the dynamics of temperature changes in the chosen areas of body surface induced by a 10-day program of systemic cryostimulation  with the use of thermovision. Aviation Space and Environmental Medicine, 85(12):1170-1177


Chudecka M., Lubkowska A. 2015; Thermal maps of young women and men. Inphrared Physic & Technology, 69:81-87, DOI:10.1016/j.infrared.2015.01.012
Chudecka M., Lubkowska A., Leźnicka K., Krupecki K. 2015; The use of thermal imaging in the evaluation of the symmetry of muscle activity in various types of exercises ( symmetrical and asymmetrical ). Journal of Human Kinetics, 49:141-147, DOI: 10.1515/hukin-2015-0116


Chudecka M., Lubkowska A. 2016; Thermal imaging of body surface temperature distribution in women with anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, 24:57–61, (Article first published online: 31 JUL 2015), DOI: 10.1002/erv.2388

 

dr Katarzyna Leźnicka

Tematyka badawcza :
1. Ocena fizjologicznych, psychologicznych i genetycznych uwarunkowań reakcji bólowych u sportowców i osób nie uprawiających żadnej dyscypliny sportu.
2. Zmiany w percepcji bólu osób ze schorzeniami narządu ruchu.


Najważniejsze publikacje:
Monika Białecka, Alina Jurewicz, Anna Machoy-Mokrzyńska, , Mateusz Kurzawski, Katarzyna Leźnicka, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Safranow, Marek Droździk, Andrzej Bohatyrewicz. 2016;  Effect of interleukin 6 (IL6) -174G>C gene polymorphism on painkiller requirements after total hip replacement. Journal of Anestesia ,30(4); 562-567.


Monika Białecka, Alina Jurewicz, Paweł Cięszczyk , Anna Machoy-Mokrzyńska, Mateusz Kurzawski, Katarzyna Leźnicka, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Safranow, Marek Droździk, Andrzej Bohatyrewicz .2016;  Catechol-oxide-methyltransferase (COMT rs4680:G>A) gene polymorphism does not affect analgesics’ demand after elective hip replacement. Russian Journal of Genetics, 52(5); 539-542.

Leźnicka K, Pawlak M, Białecka M. Safranow K, Spieszny M, Klocek T, Cięszczyk P. 2016;   Evaluation of the pain threshold and tolerance of pain by martial arts athletes and non-athletes using a different methods and tools. Arch Budo ; 12: 239-245


dr Elżbieta Sieńko-Awierianów

Tematyka badawcza:
1. Wpływ podejmowania aktywności turystyczno-rekreacyjnej na jakość życia ludzi pochodzących z różnych środowisk z uwzględnieniem różnic płci i wieku.
2. Czynniki warunkujące aktywność fizyczną i jakość życia u ludzi po przeszczepieniu nerki.
3. Wpływ treningu prioprioceptywnego na zmiany stabilizacji posturalnej i asymetrii morfofunkcjonalnej u osób po endoprotezoplastyce stawu kolanowego oraz z innymi dysfunkcjami narządu ruchu.
Dorobek naukowy stanowi 58 opublikowanych prac naukowych. Udział w 16 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.


Najważniejsze publikacje:
Sieńko-Awierianów E., Stępień-Słodkowska M., Latkowska A., Głowacka E., Factors associated with physical activity in people with diabetes. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 2015, 12 (4), 73 - 81.


Sieńko-Awierianów E., Eider J., Stępień-Słodkowska M., Marketing i Rynek. Wpływ klubów sportowych na rozwój kultury fizycznej oraz integrację społeczną w środowisku wiejskim na przykładzie Elite Sport Club w Mierzynie. Warszawa 11/2105, 57 - 62


Stępień-Słodkowska M., Sieńko-Awierianów E., Influence of physical activity to improve quality of life women after 55 year of ages, [w:] Health behaviors of adolescents and adults. editet by Spisacka S. 2013, 309-319.

Eider J., Sieńko-Awierianów E., Handel wewnętrzny. Nowe produkty na rynku turystyki uzdrowiskowej. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Warszawa, 2014, nr 6 (353), s. 198 – 204.  (ISSN 0438-5403).

Sieńko E., Szczepanowska E., Jarska K., Programming of Outdoor Fromm of School Exercises At the Area of Ińsko Community (West Pomerania Region) as a Way of Heath Promotion In Polish School. Polish Journal of Environmental Studies 2008, Hard Olsztyn, Vol. 17, No. 4 A., s 373 – 379.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić